Cwrtnewydd 2008 1500mtr

No. Position Name School / Club Age Class Time
58 1 Jack Parkinson Pembs Harriers 10 M 5.50
90 2 Alan Davies Sarn Helen 11 M 5.54
45 3 Alice Russell-stretch Pembs Harriers 10 F 5.55
59 4 Osian Thomas Carmarthen Harriers 9 M 6.34
85 5 Lois Davies Blaengwynfi 10 F 6.35
84 6 Liam Jeffreys Blaenau  10 M 6.40
88 7 Osian Jones Felinfach 9 M 6.46
7 8 Arwel Jones Cwrtnewydd 10 M 6.53
4 9 Rhodri Hatcher Cwrtnewydd 10 M 6.55
93 10 Luke David Bate Ffynonbedr 10 M 7.06
68 11 Jamie Rollins Pontsian 9 M 7.07
78 12 Rhydian Evans Sarn Helen 10 M 7.14
9 13 Rhys Davies Cwrtnewydd 8 M 7.15
54 14 Daniel Morgans Cwrtnewydd 10 M 7.16
42 15 Lois Alwyn Llandysul 9 F 7.23
21 16 Luned Medi Jones Cwrtnewydd 10 F 7.34
41 17 Iwan Evans Cwrtnewydd 9 M 7.39
67 18 Jamie Jones Capel Dewi 7 M 8.02
86 19 Lowri Davies Blaengwynfi 7 F 8.08
56 20 Erin Lewis Aberporth 9 F 8.16
22 21 Kelly Jones Cwrtnewydd 9 F 8.20
32 22 Cerys Ann Lewis Cwrtnewydd 8 F 8.39
79 23 Rhys Evans Llanwenog 6 M 8.40
89 24 Alaw Jones Felinfach 7 F 8.44
87 25 Sioned Fflur Davies Llanwenog 6 F 8.58
40 26 Meleri Jenkins Pontsian 7 F 9.00
47 27 Sioned Martha Gwyddgrug 10 F 9.11
61 28 Catrin Mair Williams Melin Gruffydd 9 F 9.21
35 29 Cerys Pollock Cwrtnewydd 7 F 9.26
38 30 Lleucu Ifans Sarn Helen 9 F 9.27
82 31 Edward Furlong Cwrtnewydd 9 M 9.29
73 32 Owain Jones Cwrtnewydd 5 M 9.30
64 33 Gethin Morgans Cwrtnewydd 7 M 9.42
94 34 Klean Dalton Ffynonbedr 11 M 9.43
44 35 Beca Alwyn Llandysul 6 F 9.47
57 36 Briallt Wyn Williams Cwrtnewydd 9 F 9.49
81 37 Nancy Doyle Llanybydder 8 F 9.52
11 38 Carwyn Rosser Llanwnnen 5 M 9.58
15 39 Catrin Rosser Llanwnnen 7 M 10.17
48 40 Hanna Medi Gwyddgrug 6 F 10.18
77 41 Lowri Ann Davies Llanwenog 6 F 10.22
26 42 Elin Davies Cwrtnewydd 6 F 10.35
39 43 Brennig Ifans Dihewyd 7 M 10.45
20 44 Meinir Davies Cwrtnewydd 10 F 10.50
91 45 Osian Davies Llanwenog 5 M 10.53
25 46 Alpha Jones Cwrtnewydd 7 F 10.54
80 47 Ffion Evans Llanwenog 8 F 11.08
69 48 Kieran Rollins Pontsian 5 M 11.15
83 49 Ffion Jenkins Llanwnnen 9 F 11.19
55 50 Hanna Davies Cwrtnewydd 5 F 11.20
19 51 Alysha Warburton Cwrtnewydd 11 F 11.42
29 52 Madeleine Smith Cwrtnewydd 5 F 11.44
10 53 Zachary Wroc Cwrtnewydd 5 M 11.46
60 54 Aiden Cook Cwrtnewydd 11 M 11.47
76 55 Ioan Lewis Evans Talgarreg 4 M 11.48
75 56 Cerys Fflur Jones Pontsian 4 F 11.49
51 57 Ifan Jones Cwm Cou 6 M 11.59
53 58 Cai Jones Cwm Cou 4 M 12.15
74 59 Lois Jones Cwrtnewydd 3 F 12.34
49 60 Beca Fflur Jenkins Cwrtnewydd 5 F 12.42
2 61 Aaron Kersey Cwrtnewydd 10 M 13.42
92 62 Hafwen Davies Llanwenog 3 F 16.09
27   Leah Kersey Cwrtnewydd 6 F  
36   Lowri Jones Carreghirfaen 10 F  
37   Sara Jones Carreghirfaen 8 F  
66   Nia Morgans Cwrtnewydd 4 F  

 

9999  Did not Finish or Run

These Results are from the Time Sheets of the Time Recorders.  If your time is wrong email   to          enquiries@computerservicesagency.co.uk.  THANKS  Roland Sherwood