Cwrtnewydd 2011 3000mtr

235 1 Gwynant Lewis Jones   15 M 11.23
111 2 Caitlin Page Sarn Helen 12 F 12.41
113 3 Ffion Quan Sarn Helen 12 F 12.48
112 4 Llyr ab Einion Aberystwyth AC 12 M 13.34
105 5 Carwyn Davies Ysgol Gyfun Llambed 15 M 14.43
110 6 Iwan Evans Sarn Helen 12 M 14.48
108 7 Bleddyn Jones Ysgol Gyfun Llambed 13 M 15.55
101 8 Daniel Morgans Ysgol Gyfun Llambed 13 M 15.58
114 9 Rhodri Hatcher Ysgol Gyfun Llambed 13 M 16.02
106 10 Luned Jones Ysgol Gyfun Llambed 13 F 17.09
107 11 Lois Alwyn Dyffryn Teifi 12 F 17.31
109 12 Rhys Davies Ysgol Gyfun Llambed 11 M 19.05
103 13 Meinir Davies Ysgol Gyfun Llambed 13 F 20.51
104 13 Sioned Fflur Evans Ysgol Gyfun Llambed 14 F 20.51

These Results are from the Time Sheets of the Time Recorders.  If your time is wrong email   to   info.olrr@tiscali.co.uk