Ras Cyfnod Sylfaen 2019

No. Pos Name School / Club Age Class Time
257 1 Leighton Davies Carreg Hirfaen 7 b 2.04
249 2 Tomos Humphries Talgarreg 7 b 2.07
240 3 Oliver Readwin Carreg Hirfaen 7 b 2.08.03
250 4 Efan Evans Talgarreg 6 b 2.08.35
236 5 Dion Evans Dyffryn Cledlyn 7 b 2.09
224 6 Manon Gruffudd Dyffryn Cledlyn 6 m 2.11
266 7 Xander Davies Amman Valley 7 b 2.12
204 8 Wil Ifan Williams Dyffryn Cledlyn 5 b 2.16
235 9 Anna Evans Dyffryn Cledlyn 7 m 2.17
230 10 Arthfael Edwards Dyffryn Cledlyn 6 b 2.20
252 11 Efa Allan Bro Pedr 6 m 2.23
263 12 Charlie Burton Bro Pedr 6 b 2.25
251 13 Macsen Allan Bro Pedr 4 b 2.26.59
205 14 Alaw Jones Dyffryn Cledlyn 6 m 2.26.84
255 15 Forbes Thomas Y Ddwylan 7 b 2.28
258 16 Esther Jones Carreg Hirfaen 5 m 2.33
226 17 Elliw Davies Dyffryn Cledlyn 5 m 2.36
220 18 Nia Davies Dyffryn Cledlyn 7 m 2.37
218 19 Dion Davies Dyffryn Cledlyn 5 b 2.40
210 20 Osian Mills Dyffryn Cledlyn 6 b 2.42.57
253 21 Lucas Jones Dyffryn Cledlyn 4 b 2.42.99
273 22 Isis Neale Dyffryn Cledlyn 5 m 2.43
228 23 Megan Sisto Dyffryn Cledlyn 6 m 2.44
245 24 Eli May Franklin Talgarreg 5 m 2.46
261 25 Elis Evans Talgarreg 6 b 2.48
260 26 Aran Russell Carreg Hirfaen 4 b 2.55
247 27 Kate Edgell Bro Pedr 6 m 2.56.52
270 28 Dewi Jones Dyffryn Cledlyn 5 b 2.56.93
271 29 Tomi Hughes Dyffryn Cledlyn 5 b 2.57
203 30 Rhodri Rees Dyffryn Cledlyn 6 b 2.59
219 31 Beca Elias Davies Dyffryn Cledlyn 6 m 3.00
237 32 Tirion Tomos Dyffryn Cledlyn 7 m 3.01.48
264 33 Nyla Davies Llandeilo 5 m 3.01.98
227 34 Dafydd Sisto Jones Dyffryn Cledlyn 5 b 3.03
268 35 Ellie Jenkins Dyffryn Cledlyn 5 m 3.05
256 36 Alaw Freeman Aberaeron 4 m 3.13
216 37 Hana Jones Dyffryn Cledlyn 5 m 3.14
243 38 Jacob Hall Carreg Hirfaen 4 b 3.16
246 39 Anna Edgell Bro Pedr 5 m 3.22
269 40 Grug Rees Talgarreg 4 m 3.25
238 41 Alaw Edwards Dyffryn Cledlyn 5 m 3.29
242 42 Efan Thomas Peniel 5 b 3.30
262 43 Sara Evans Talgarreg 4 m 3.31
244 44 Thomas Pattie Dyffryn Cledlyn 5 b 3.32
225 45 Hawys Gruffudd Dyffryn Cledlyn 3 m 3.33
234 46 Bela Potter Jones Dyffryn Cledlyn 4 m 3.34
222 47 Lisa Thomas Dyffryn Cledlyn 4 m 3.42
233 48 Aiden Gavin Dyffryn Cledlyn 5 b 3.45
215 49 Elliw Mills Dyffryn Cledlyn 4 m 3.51
207 50 Sara Lewis Dyffryn Cledlyn 3 m 3.56
208 51 Aron Jac Lewis Dyffryn Cledlyn 6 b 3.58
267 52 Molly Rose Bro Teifi 4 m 4.02
254 53 Noah Jac Jones Bro Pedr 3 b 4.04
201 54 Quinn Brown Dyffryn Cledlyn 3 b 4.13
265 55 Cato Davies Llandeilo 3 b 4.17
221 56 Ffion Davies Dyffryn Cledlyn 3 m 4.37
272 57 Bethan Llewelyn 2 m 4.45
241 58 Griff Thomas 2 b 4.48
259 59 Efa Russell Carreg Hirfaen 3 m 5.01
217 60 Tomos Vernon Dyffryn Cledlyn 3 b 5.28
248 61 Jac Humphries Talgarreg 2 b 6.01
229 62 Carwyn Sisto  Dyffryn Cledlyn 3 b 6.06
223 63 Alaw Thomas Dyffryn Cledlyn 3 m 7.15
231 Griffudd Edwards Dyffryn Cledlyn 3 b dns
232 Erin Jones Dyffryn Cledlyn 3 m dns
239 Efa Jones Dyffryn Cledlyn 3 m dns
274 Ianto Hughes Dyffryn Cledlyn 3 b dns

These Results are from the Time Sheets of the Time Recorders.  If your time is wrong email   to

online.race.results@btinternet.com  THANKS  Pat Sherwood